13.08.2016

Miejsce: Kotuń
Rodzaj: Owady
Opis: Osy

10.08.2016

Miejsce: Kolonie Sionna
Rodzaj: Zanieczyszczenie
Opis: Prawdopodobne zanieczyszczenie studni substancjami ropopodobnymi

9.08.2016

Rodzaj zdarzenia: Pożar
Miejsce: Siedlce, ul. Kilińskiego
Opis: Doszło do ponownego rozprzestrzenienia ognia w kamienicy

8.08.2016

Rodzaj zdarzenia: Pożar
Miejsce: Siedlce, ul. Kilińskiego
Opis: Doszło do pożaru jednej z kamienic

5.08.2016

Rodzaj zdarzenia: Owady
Miejsce: Żeliszew Kolonie

4.08.2016

Rodzaj zdarzenia: Zawalenie drzewa
Miejsce: Mingosy

Więcej naszych interwencji